Home Information for Graduate Students

به نام خدا

 

این بخش سایت جهت اطلاع شما عزیزان دانشجو از قوانین و مقررات مربوطه جهت گذراندن موفقیت آمیز دوره طراحی شده است.

در ضمن آن بخش از مصوبات کمیته تحصیلات تکمیلی کنترل و مرکزی که ممکن است مورد نیاز و توجه شما باشد نیز در این بخش لحاظ شده است.

 

1- اخبار مهم گرایش کنترل (جلسه معارفه دانشجویان جدبد الورود و دروس جبرانی)

 

2- فرمها و فایلهای مورد نیاز دانشجویان

 

3- لیست اعضای هیات علمی گرایش کنترل

 

4- راهنمائی جهت برنامه ریزی گذراندن موفقیت آمیز دوره دکتری

 

5- راهنمائی جهت برنامه ریزی گذراندن موفقیت آمیز دوره کارشناسی ارشد

 

6- مصوبات جلسه تحصیلات تکمیلی کنترل و مرکزی مرتبط با دانشجویان

 

7- برنامه زمانی تشکیل جلسات تحصیلات تکمیلی کنترل

 

8- دانشجویان تحصیلات تکمیلی گرایش کنترل (دکتری)

 

9- دانشجویان تحصیلات تکمیلی گرایش کنترل (ارشد)